FurryTails   hondenvoer - kattenvoer
 
ENNLFR†|†Aan favorieten toevoegen†|†Nodig een vriend uit GSM/SMS 0498 751574

Condities

Niet alle producten zijn op stock of direct klaar voor afhaling. Het is dus verstandig eerst een bestelling te plaatsen, waarna we u zo spoedig mogelijk verder helpen. Normaliter zijn alle getoonde producten direct of uit stock leverbaar. Alle prijzen en producten zijn onder voorbehoud van wijzigingen of zetfouten.


I  BETALINGEN

A :
Om een zo goed mogelijk service te kunnen blijven verlenen naar al onze klanten toe, vragen wij bij een bestelling steeds een voorschot op de bestelde goederen te geven. Dit om te vermijden dat bestelde goederen nooit afgehaald worden, waardoor wij een verlies lijden.

B : Verkoopbonnen en voorschotten
Deze zijn steeds contant te betalen, (cash, bancontact, kredietkaart, Ogone). In uitzonderlijke situaties kan u eventueel het bedrag op voorhand overschrijven en het betalingsbewijs meebrengen (of doorfaxen) naar de winkel. Betaling per overschrijving, na afhaling, is steeds uitgesloten. Tot de betaling geschiedt blijven de goederen eigendom van onze firma.

C : Facturen
Deze zijn in princiep contant te betalen (cash, bancontact, kredietkaart, Ogone). In uitzonderlijke situaties kan u eventueel het bedrag op voorhand overschrijven en het betalingsbewijs meebrengen (of doorfaxen) naar de winkel. Tot de betaling geschiedt blijven de goederen eigendom van onze firma. Ingeval cheques ter betaling worden gegeven is dit geen schuldvernieuwing en blijven de huidige verkoopsvoorwaarden van toepassing. Ingeval niet stipte betaling op de vervaldag is een interest verschuldigd van 8% maandelijks en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100. Indien geen vervaldatum vermeld is, dan is de vervaldag 10 werkdagen na factuurdatum. Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

II  BESTELLINGEN

Wij trachten steeds onze uiterste zorg aan te wenden om u zo snel mogelijk de bestelde goederen te bezorgen. Indien, onverhoopt, de wachttermijn te lang wordt heeft u het recht door eenvoudig verzoek, de bestelling te annuleren. Indien wij merken dat bestelde goederen onleverbaar zijn, behouden wij ons ook het recht voor om de bestelling te annuleren. Eventueel gegeven voorschotten, worden in beide gevallen teruggegeven.

III GARANTIE PROCEDURE

A:  Indien u onder garantie een defect bemerkt aan 1 of meerdere onderdelen, dient u deze onderdelen binnen te brengen tezamen met de originele verpakking en verkoopbon of factuur. In sommige gevallen behouden we ons het recht voor de onderdelen eerst te testen alvorens om te ruilen. Indien mogelijk en voorradig, doen wij de onmiddellijke omruil van de goederen. Indien dit laatste onmogelijk blijkt, stellen wij een herstellingsbon op waarna wij met de goederen naar onze leverancier trekken voor omruil. U wordt dan verwittigd wanneer deze omruil gebeurd is en de goederen opnieuw afgehaald kunnen worden. In uitzonderlijke situaties, spreken wij ons niet onmiddellijk uit over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten wij onze leverancier hierover beslissen. Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slechte omgang.

Zie ook A
De garantie beperkt zich tot de normale garantie op de onderdelen en niet op de installatie. Een vergoeding kan gevraagd worden, indien wijzelf het probleem in het systeem moeten detecteren en/of demonteren en herassembleren. U koos er immers voor om het systeem zelf te monteren. Defecten veroorzaakt door een montagefout vallen niet onder garantie.

B: Indien onverhoopt het product niet aan de verwachte eisen voldoet, kan u dit, mits voorleggen van de originele verkoopbon of factuur, omruilen binnen de zeven dagen. U kan dan kiezen voor omruil naar hetzelfde product toe of een waardebon ter waarde van het aangekochte product. Het product dient zich wel in de oorspronkelijk verkochte staat te bevinden.